Adatkezelési tájékoztató

Filler Ildikó E.V. (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a www.varazserintes.hu domain és weboldal tulajdonosa kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjak el.

Ezúton tájékoztatom a fizikai közérzet javító szolgáltatás (a továbbiakban: Masszázs) iránt érdeklődöket, vendégeimet, valamint a honlapom látogatóit az általam a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében végzett tevékenységemről, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A www.varazserintes.hu honlapommal kapcsolatban személyes adatokat nem kezelek, nem őrzök meg, és nem tárolok.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Telefonon, e-mailen és/vagy a weboldalhoz kapcsolt online időpontfoglalási rendszer (Reservio) használatával történő bejelentkezés során név, telefonszám és e-mail cím, későbbiekben lakcím megadását is kérem, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az időpontfoglalás során adott hozzájárulás és lefoglalt időpontban történő személyes megjelenés. A Reservio online foglalása naptár kitöltésével minden fentebb felsorolt adat megadása önkéntes, az időpont lefoglalásával Ön beleegyezik a kért adatok megadásába.

Az adatkezelés célja az érdeklődő és/vagy vendég személyének beazonosítása, a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az időpontfoglalás rögzítése és visszaigazolása, illetve az esetleges időpontmódosítások kezelése, átütemezése, törlése, továbbá a Masszázs ellenértékének megfizetéséről szóló számla kiállítása.